Sexxxbomba [Red]
29 listopada 2016
Diamonds Of Greatest Hits
2 grudnia 2016

Iii

28.00 

CD, Digipack

Pozostało tylko: 4

SKU: 5902693140399 Kategorie: , Tagi:
wydawnictwo: Instant Classic
numer katalogowy: CLASSIC047CD

Trzecia płyta Innercity Ensemble – zespołu złożonego z członków Alameda 5, Stara Rzeka, HATI, Kapital i T'ien Lai.

Album zatytułowany "III", składa się z siedmiu utworów instrumentalnych nagranych w pięknym Pałacu Ostromecko.

"Tym razem przyjęliśmy inne podejście – takie, które zakładało stworzenie bardziej zwięzłej płyty, działającej w krótszych formach" – mówi Kuba Ziołek. "Pojedynczy dysk jest wynikiem lepszej selekcji dźwięku, precyzyjnego podejścia do tego, co chcieliśmy osiągnąć" – dodaje Wojciech Jachna.

"Niektóre aspekty naszej muzyki zostały odrzucone, na przykład motywy dźwiękowe, które były obecne w "II". Wiemy także, co sprawia, że ​​brzmienie Innercity Ensemble jest wyjątkowe: silny rytm oparty na gotowych gitarach, trąbkach, transie i graniu w dźwięki. W skrócie: to jest nasze podejście do łączenia etno, post-rocka, jazzu i kto wie, co jeszcze ", wyjaśnia Jachna.

"Chyba chcieliśmy, aby "III" była bardziej oparta na rytmach i ta ewolucja wydaje się jakoś naturalna. Oczywiście są też dźwięki i utwory pozbawione rytmu, ale dzięki temu Innercity Ensemble wciąż pozostaje ciekawy "- wspomina Ziołek.

Mając na uwadze, że zespół składa się z muzyków z różnych projektów, można zastanowić się, czy Innercity Ensemble jest regularnym zespołem czy projektem bocznym.

"Na początku zespół Innercity był bardziej zbiorowy, ale teraz jesteśmy daleko od tego luźnego podejścia. Spędziliśmy razem dużo czasu, graliśmy wiele koncertów, zaczęliśmy nawet próby, które są przełomem, jeśli mnie o to pytasz "- mówi Jachna. "Zazwyczaj spotykamy się przed koncertami i sesjami nagraniowymi, a my wciąż lubimy spędzać czas razem. To najważniejszy aspekt Innercity Ensemble. Kiedy to się skończy, zespół się skończy "- dodaje.

 

 

Tracklist
I 9:49
II 5:33
III 5:34
IV 5:23
V 8:12
VI 5:36
VII 5:34

This is the third album from Innercity Ensemble – a band comprised of members of Alameda 5, Stara Rzeka, HATI, Kapital and T’ien Lai.

 

Entitled “III”, this album consists of seven instrumental tracks recorded in a beautiful Ostromecko Palace where Innercity Ensemble recorded their previous one. “This time we took another approach – the one that assumed the creation of a more concise record, one that operates in shorter forms”, says Kuba Ziołek. “A single disc is a result of a better sound selection, a precise approach to what we wanted to achieve”, adds Wojciech Jachna. “Some aspects of our music were discarded, for example noise motifs that were present on ‘II’. We’re also aware of what makes Innercity Ensemble’s sound unique: a strong rhythm based on prepared guitars, trumpets, trance and playing with soundscapes. In short: this is our take on combining ethno, post-rock, jazz and who knows what else”, explains Jachna.

 

“I guess we wanted ‘III’ to be more rhythm-based and this evolution somehow seems to be natural. Of course, there are also some soundscapes and tracks deprived of rhythm but thanks to this Innercity Ensemble still manages to stay interesting”, recalls Ziołek.

 

Keeping in mind that the band consists of musicians from various projects, one can ponder if Innercity Ensemble is a regular band or side-project. “In the beginning Innercity Ensemble was more of a collective but now we are far from this loose approach. We spent a lot of time together, played numerous concerts, we even started rehearsing which is a breakthrough, if you ask me”, says Jachna. “We normally meet before concerts and recording sessions and we still enjoy spending our time together. That’s the most important aspect of Innercity Ensemble. Once this ends, the band will be over”, he adds.

 

Recording engineer: Jasiu Czado

Mix: Jakub Ziołek

Mastering: Marcin Bociński

Graphic artwork: Łukasz Jędrzejczak

Layout and design: Marcin Łojek

 

Innercity Ensemble:

 

Radek Dziubek – electronics, percussion, bells, melodica

Rafał Iwański – granite blocks, darabukka, gongs, bells, rattles, zummara

Wojciech Jachna – trumpet, flugelhorn, cornet, effects

Rafał Kołacki – congas, mridangam, bells, rattles, darabukka, flute, horn, pipes

Artur Maćkowiak – electric guitar, synthesizer, effects

Tomek Popowski – drums, percussion, bells

Jakub Ziołek – baritone guitar, electronics, miniclarinet, electric guitar, poetry

 

Rok wydania

Nośnik

Nośnik [ilość]

1

Rodzaj wydania

ORIGINAL

Rok nagrania

2015

Dźwięk

STEREO

Opakowanie

DIGIPACK

Kraj

Polska

Tracklista

  • 1. I00:09:49
  • 2. II00:05:33
  • 3. III00:05:34
  • 4. IV00:05:23
  • 5. V00:08:12
  • 6. VI00:05:36
  • 7. VII00:05:34

Może spodoba się również…