Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że:

– administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Rockerspro S.Świdurski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, nr NIP: 8992765387, nr REGON: 36126798200000, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000552163 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

– dane w postaci: imię, nazwisko, adres (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu i adres e-mail (a w przypadku rejestracji w ramach działalnosci gospodarczej – dodatkowo nazwa firmy i nip) będą przetwarzane w celu świadczenia usług i realizacji umów (rejestracji i utrzymania konta w sklepie internetowym, składania zamówień, zawierania i wykonywania umów sprzedaży) w zakresie towarów oferowanych przez ROCKERSPRO S. ŚWIDURSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu.

– ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

– podanie danych osobowych jest dobrowolne.

– dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym i wymaganym dla wykonania umowy zakresie, podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie czynności związane z realizacją umowy, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.